Beach Dresses 45758: Versionshistorik

Skift til: Navigation, Søgning

Forklaring: (nuværende) = forskel til den nuværende version, (forrige) = forskel til den forrige version, M = mindre ændring

  • (nuværende | forrige) 15. okt 2019, 17:10ColeArek966 (diskussion | bidrag). . (5.619 bytes) (+5.619 Bytes). . (Oprettede siden med "Jane Austen's novel Pride and Prejudice had already been the subject of numerous television and film adaptations, including BBC television versions in 1938, 1952, 1958, 1967...")