Christian Frederik Hansen

Fra Wiki Horne
Skift til: Navigation, Søgning
Christian Frederik Hansen
Christian Frederik Hansen
Christian Frederik Hansen, også kaldet "Lång Hansen", "Den lange Pastor Hansen" (f. f. 27. april 1871 i Sir Skole, Ringkøbing, gift 2. november 1899 i Holstebro Kirke med Ylva Sofie Kamilla Hansen (f. Schmidt), far til Stig Aage Schmidt Hansen (f. 11. oktobet 1900 i Svendborg, d. 1930), cigar- og tobakshandler i Assens Vagn Ove Schmidt Hansen (f. 29. maj 1904 i Horne Præstegård og bogholder ved Assens Ægeksport Kaj Helge Schmidt-Hansen (f. 25. marts i Præstegården i Andst pr. Ribe), d. 17. maj 1940 på Diakonissestiftelsen i København, begravet 23. maj 1940 i Assens).

Efter sin eksamen fik Christian Frederik Hansen arbejde 1899 som kapellan i Horne Kirke på Fyn. Her virkede han indtil 1. juli 1903, hvor han afløste Axel Valdemar Løwe som sognepræst i Horne Kirke og Asdal Kirke, hvor han virkede indtil 1910.

Christian Frederik Hansen var engageret i etableringen af en jernbane fra Hjørring til Hirtshals. Under et møde på Horne Højskole angående banen, spurgte en modstander, om man kunne blive fri for at betale til banen. Christian Frederik Hansen svarede: "Nej, men De kan blive for for at køre med den!" (Hans Christian Hansens erindringer, side 25).

Også kirken i Hirtshals, indviet 1908, skyldes Christian Frederik Hansens forarbejde. Indtil da måtte folk i Hirtshals gå de fire kilometer til Horne for at gå i kirke.

Christian Frederik Hansen var endvidere medlem af Horne Højskoles bestyrelse.

Efter årene i Horne blev Christian Frederik Hansen 1915-1920 præst i Sct. Hans og Sct. Olai, Hjørring, inden han igen rejste til Fyn, hvor han 1930 fik embede i Assens.

De sidste år af sit liv levede Christian Frederik Hansen på Frederiksberg, hvor han var provst eminence.

Christian Frederik Hansen afløstes 22. marts 1910 af Chresten Julius Lysholm.