Erasmus Ditlev Frederik Ulrich

Fra Wiki Horne
Skift til: Navigation, Søgning
Pastor Ulrich og Cecilie Christine Stauning. ca. 1860
Pastor Ulrich og Cecilie Christine Stauning.
Gravsten for E.D.F. Ulrich, Hunstrup Kirke
Pastor Erasmus Ditlev Frederik Ulrich (f. 1812 i Sorø. D. 1875). Præst i Horne-Asdal Sogn 1850-1858.

E.D.F. Ulrich var ellevte og sidstfødte barn af Georg Christian Ulrich, der bragte navnet til Danmark fra Hannover-området, og blev overførster (overordnet skovridder) for de omfattende statsskove under Sorø Akademi.

E.D.F. Ulrich blev student fra Sorø Akademi i 1831 og cand.theol. fem år senere. Efter et par kortvarige ansættelser kom han til Horne-Asdal Sogn i 1850 og i 1858 blev han sognepræst i Hunstrup, Hjardemål og Østerild Sogne, hvor han forblev han til sin død i 1875.

1851 giftede han sig med Cecilie Christine Stauning, en præstedatter fra Herlufmagle. Hun fødte ham 12 børn imellem 1853 og 1874. Kort tid efter den sidste datters fødsel døde pastor Ulrich og blev bisat ved kirken, men hustruen overlevede ham i endnu 29 år; hun døde i 1904 i Butterup ved Holbæk, hvor hendes næstyngste datters mand var sognepræst. Hun blev som det fremgår af gravstenen stedt til hvile ved siden af sin mand i Hunstrup.

Erasmus Ditlev Frederik Ulrich blev efterfulgt i embedet af pastor Jacob Jørgen Frederik Friis.