Filip Timotheus Rosager Hansen

Fra Wiki Horne
Skift til: Navigation, Søgning
Filip Timotheus Rosager Hansen, præst ved Bredstrup Sogn 1947-1961
Filip Timotheus Rosager Hansen (f. 2. juni 1906 i Horne, d. ), søn af førstelærer ved Horne Skole og kirkesanger ved Horne Kirke, Hans Chr. Hansen og hustru Karen Kristine Rosager. Gift 11. november 1931 i Horne Kirke med Mathilde Marie Andersen (f. 12. juni 1910. Forældre: Gårdejer, sognerådsformand A.K. Andersen og hustru Anna Bæk.).

Uddannelse og arbejde

Filip Timotheus Rosager Hansen blev student fra Hjørring 1925. Studerede herefter teologi i Aarhus, hvorfra han dimmiterede som cand.theol 1931. Han blev umiddelbart efter endt eksamen, 28. september 1931, kaldskapellan i Øster- og Vester Hassing, Aalborg med bolig i Gandrup.

Senere præst ved Rødding-Løvel-Pederstrup, Viborg Amt, 18. maj 1936. Sognepræst Oksenvad, Haderslev Amt, 2. juni 1947. Sognepræst Hasle-Rutsker, Bornholms Amt, 22. april 1961. Sognepræst Bredstrup 21. marts 1963, hvorfra han tog sin afsked 30. juni 1973.

Filip Timotheus Rosager Hansen fik sin slutstilling i Bredstrup Sogn.