Forskel mellem versioner af "Horne Efterskole"

Fra Wiki Horne
Skift til: Navigation, Søgning
 
(7 mellemliggende versioner af den samme bruger vises ikke)
Linje 40: Linje 40:
 
== Forstandere ==
 
== Forstandere ==
  
[[Fil:Mogensdjensen.jpg|200px|thumb|left|Mogens Dalager Jensen, forstander 2003-]][[Fil:Horne1963.jpg|200px|thumb|left|Horne Højskole, 1963]][[Fil:Horne-ca-1984a.jpg|200px|thumb|left|Horne Ungdomsskole, ca. 1984]][[Fil:Valgsted.jpg|200px|thumb|left|Horne Efterskole har frem til ca. 2012 fungeret som det lokale valgsted ved Folketings-, regional- og kommunalvalg. Foto: [[Hans Wendelboe Bøcher]] 2008]]
+
[[Fil:NielsChristianSunesen2021.jpg|200px|thumb|left|Niels Christian Sunesen, forstander fra 2021]][[Fil:Horne1963.jpg|200px|thumb|left|Horne Højskole, 1963]][[Fil:Horne-ca-1984a.jpg|200px|thumb|left|Horne Ungdomsskole, ca. 1984]][[Fil:Valgsted.jpg|200px|thumb|left|Horne Efterskole har frem til ca. 2012 fungeret som det lokale valgsted ved Folketings-, regional- og kommunalvalg. Foto: [[Hans Wendelboe Bøcher]] 2008]]
 
1891-1910 [[Niels Mikkelsen Tophøj]]<br>
 
1891-1910 [[Niels Mikkelsen Tophøj]]<br>
 
1910-1918 [[Peter Jensen Frøkjær]]<br>
 
1910-1918 [[Peter Jensen Frøkjær]]<br>
Linje 54: Linje 54:
 
2002-2003 [[Jacob Madsen]], konstitueret<br>
 
2002-2003 [[Jacob Madsen]], konstitueret<br>
 
2003-2021 [[Mogens Dalager Jensen]]<br>
 
2003-2021 [[Mogens Dalager Jensen]]<br>
2021-XXXX [[Finn Jægersdorf]]
+
2021-2021 [[Finn Jægersdorf]], konstitueret (april-juli)<br>
 +
2021-2021 [[Flemming Horsfeldt]], konstitueret (august-oktober)<br>
 +
2021-XXXX [[Niels Christian Sunesen]]
 +
 
  
  
 
== Viceforstandere ==
 
== Viceforstandere ==
  
2003-2010 [[Poul-Martin Michno]]
+
2003-2010 [[Poul-Martin Michno]]<br>
 +
2022-XXXX [[Rasmus Gøsig Hyttel]]
  
 
== Eksterne kilder og henvisninger ==
 
== Eksterne kilder og henvisninger ==

Nuværende version fra 9. apr 2022, 19:13

Horne Efterskole, sydfløjen, set fra Højskolevej, 2009
Ny fysikfløj, 2007.
Horne Højskole, set fra nord 1929. I dag ligger her nordgangen, musikøvelokaler og fysikfløj.
Kristen, kulturåben efterskole. Højskolevej 5.

Horne Højskole blev oprettet i 1891 som indremissionsk højslole, hvilket blev ændret i 1954 til kombineret høj- og efterskole, i 1967 til ungdomshøjskole, i 1970 til efterskole for 16-18 årige og i 2002 til efterskole for 15-18 årige.

I 2007 skiftede skolen navn til Horne Efterskole.

Skolen har i 2015 130 elever. Ved skolestart 2016 var der 136 elever.

Grundlæggelsen og de første år

Initiativet til at rejse en indremissionsk højskole i Horne blev taget på et missionsmøde i Skagen den 23.-24. september 1890. Sognepræst Niels Christian Hansen skrev adskillige år senere (1936) følgende i Emil Steensvinkel: "Hjemliv og Trosliv", bind 5, side 77: Der var forhandlng om at faa oprettet en Højskole i Vendyssel. Under denne Forhandlng anbefalede Pastor Jakob Holm fra Vadum de grundtvigske Højskoler og henstillede, at man sendte de Unge til dem. Saa tog Niels Bak Ordet og sagde: "Det kan være godt med de grundtvigske Højskoler, men vi har det jo saadan, at vi gerne vil give de Unge det bedste, vi kender, og nu synes vi jo, at Indre Mission er det bedste; derfor vil vi også gerne have en Indre Missions Højskole". Hans Ord tog Pastor Holm saadan om Hjertet, at han sprang op, skyndte sig lige hen foran ham og rakte ham Haanden, idet han sagde: "Der har De min Haand, Niels Bak!" Højskolen blev vedtaget, og det bestemt, at den skulde ligge Horne.

Der var på dette tidspunkt kun fem missionshus i Vendsyssel, heribandt Horne Missionshus fra 1875. Her afholdets den 8. oktober 1890 et møde, hvorpå blandt andet Niels Christian Hansen gengav tankerne fra mødet i Skagen. I den efterfølgende diskussion viste det sig, at stemningen var delt, men dog overvejende for oprettelsen af en højskole i byen. På mødet besluttedes at danne en bestyrelse under ledelse af den lokale sognepræst Niels Christian Hansen.

Bestyrelsens besluttede på sit første møde den 22. oktober 1890, at flertallet af bestyrelsen skal altid være fra Horne, nemlig fem, mens bestyrelsens øvrige fire pladser kan besættes med udefrakommende. Bestyrelsens første opgave var at tilvejebringe midler til grundlæggelsen af skolen. Overslaget til højeskolebyggeriet var på på 16.000 kr., som primært skulle skaffes gennem gaver og sag af folkeaktier.

Da skolen året efter stod færdig, var byggeret imidlertid løbet op i 21.735,39 kr. og de indkomne gaver beløb sig kun til cirka 7.000 kr. Dette betød en betragtelig gæld.

Annonce i Vendsyssel Tidende for indvielsen af Horne Højskole den 13. oktober 1891.
Horne Højskoles første elevhold, 1891. Midterste rk, nr. 4 Forstander Niels Mikkelsen Tophøj
Pastor Vilhelm Beck, grundlæggeren af Indre Mission, indviede skolen med blandt andet at tale over Math. 5,13: Jordens salt, som han efter at have forklaret saltets kraft til at holde frisk og gøre velsmagende, pegede på, at der heller ikke måtte saltes for længe. Billedet galdt både madvarer, og i dagens anledning i højere grad højskolegerningens foretsående opgave.

Indre Mission stod stærkt i byen, og det var gennem missionens lokale kreds, at højskolens bestyrelse i sine første ti leveår supplerede sig selv. Nogen bredere opmærksom havde dog hverken Indre Mission eller skolens grundæggelse. Den lokale presse skrev således intet om indvielsen. Derimod anbefalede Pastor Vilhelm Bech, Indre Missions grundlægger, den i Indre Missions Tidende i december 1929: For Horne Højskole var Vilh. Bech en god mand. Han sagde god for Højskolen i en vanskelig Tid, da Tvivlere raadede fra, og i "Indre Missions Tdende" gav han Plads for "Anbefalinger til Tanken om Horne Højskole", og Aaret efter indvielsen finder vi i "Indre Missions Tidende", hvor Vilhelm Bech selv var ansvarshavende redaktør, en række opmuntrende artikler, hvor skolen præsenteres: Hvad Højskolen og dens Folk skal blive til, afhænger af Samfundets Forbøn og Indsats, står der blandt andet.

De to vendsysselske blade, "Hjørring Amtstidende" og "Vendsyssel Tidende" bragte ikke så meget som en linje om indviesen den 15. oktober 1891.

Fra højskole til efterskole

Det første efterskolehold, vinteren 1954.
Siden skolens grundlæggelse i 1891 undervistes om sommeren undervist piger, og om vinteren karlene. 3. maj 1955 ankom således, traditionen tro, 16 piger for at nyde højskoleopholdet. Men sammen med de 16 ankom også 24 yngre piger, som dermed blev skolens allerførste efterskolehold.

Ønsket om at oprette en efterskole pressede sig midt i 1950'erne på. Der var behov for fornyelse og nytænkning, og samtidig var de store årgange fra 1930'erne nu rykket frem i en passende alder til efterskolen.

Den 14. april 1954 blev således en historisk dag for Horne Højskole, idet repræsentantskabet gav tilslutning til at arbejde for at oprette en efterskole for 14-17-årige i tilknytning til højskolen.

I Elevforeningens blad nr. 12/1954 hedder det: Da der ikke findes en Indre Missions efterskole i det nordlige Jylland, har Horne højskole faaet mangfoldige opfordringer til at oprette en. Tegninger og planer for en nybygning er snart færdige, men paa grund af den for øjeblikket vanskelige pengesituation kan det godt trække noget i langdrag med at faa planerne realiseret. Skolen har derfor besluttet at begynde med en klasse inden for de nuværende rammer allerede den kommende vinter. Man har undervisningsministeriets tilsagn om godkendelse, og det vil sige, at elever nu til vinter kan søge statsunderstøttelse til et skoleophold paa Horne efterskole."

Efterskolen henvendte sig til unge mellem 14 og 17 år - drenge i de 5 vintermåneder, og piger i de 5 sommermåneder.

Den nye virksomhed gav flere elever til skolen, og der kom flere penge i kassen. Men det var ikke problemfrit at omstille sig til at modtage disse helt unge mennesker, som nu skulle være en del sammen med voksne elever. Men ganske kort inde i det første år med efterskoleelever evaluerede Ester Davidsen, forstanderfruen, i elevforeningens blad, nr. 2/november 1955: [Jeg har] i dag siddet og læst vandremappen fra sidste vinter, det første hold, vi havde med de to skoleformer, og man bliver glad, naar man synes, man kan se, at det, vi begyndte paa, vist alligevel er rigtigt, undervisningsmæsigt var det noget - hver for sig - men som elevflok var og er det jo et hele - hvor skinner det igennem, at de ikke ville undvære hinanden [...] Da repræsentantskabet besluttede, at efterskolen skulle begynde i tilslutning til højskolen, gjorde de det jo ud fra den forudsætning, at kunne det forenes paa alle de andre indre missions højskoler i Jylland, saa maatte det vel ogsaa kunne i Horne, mon ikke ogsaa vi maa have lov at sige - det kan det ogsaa.

I perioden 1954 til 1967 var skolen kombineret højskole og ungdomsskole (efterskole), og fra 1967 fungerer skolen udelukkende som efterskole.

Forstandere

Niels Christian Sunesen, forstander fra 2021
Horne Højskole, 1963
Horne Ungdomsskole, ca. 1984
Horne Efterskole har frem til ca. 2012 fungeret som det lokale valgsted ved Folketings-, regional- og kommunalvalg. Foto: Hans Wendelboe Bøcher 2008

1891-1910 Niels Mikkelsen Tophøj
1910-1918 Peter Jensen Frøkjær
1918-1929 Søren Olesen
1929-1934 Joseph Blomgren
1934-1949 Edvard Jensen
1949-1967 Christian Davidsen
1967-1985 Kurt Andersen
1985-1997 Thorkild Sørensen
1998-1999 Martin Ottosen
1999-2000 Anna Kolind, konstitueret
2000-2002 Evald Lynggaard
2002-2003 Jacob Madsen, konstitueret
2003-2021 Mogens Dalager Jensen
2021-2021 Finn Jægersdorf, konstitueret (april-juli)
2021-2021 Flemming Horsfeldt, konstitueret (august-oktober)
2021-XXXX Niels Christian Sunesen


Viceforstandere

2003-2010 Poul-Martin Michno
2022-XXXX Rasmus Gøsig Hyttel

Eksterne kilder og henvisninger

Horne Efterskole skoles hjemmeside, besøgt 16. oktober 2015
Vagn Wåhlin: Skolevirke og Trosliv, Forskningsprojekt "Skolehistorie", eget forlag 1990, bd. 1, s. 340ff, besøgt 29. december 2020
Findsmiley, [1], besøgt 29. december 2020.
Forsvundet kunst på efterskolen