Kunst på Horne Efterskole

Fra Wiki Horne
Skift til: Navigation, Søgning
Lars Nielsens 'Emmersbæks udløb i havet'
Lars Nielsens 'Emmersbæks udløb i havet', mens det endnu hang i efterskolens hal. Ca. 2007.

Horne Efterskole besidder en samling dansk og international kunst, som både Elevforeningen og skiftende forstandere gennem årene har erhvervet. Samlingen spænder over blandt andet Bertel Thorvaldsens imponerende relief "Emmaus" og en flig af den dug, som kunstnerduoen Christo og Jeanne Claude beklædte Den tyske rigsdag med i 1995[1].

Desværre er flere af skolens markante værker siden 2010 på mærkværdig vis forsvundet fra samlingen. Dette gælder blandt andet den lokale hirtshalsmaler Lars Nielsens maleri 'Emmersbæks udløb i havet', der var del af hans store frise med motiver fra Hirtshals, særligt fra havnen. Det store billede målte mere end 2x2 meter og hang i årevis skolens idrætshal. Værket blev oprindeligt deponeret af Hirtshals Kommunes kunstudvalg, som retmæssigt ejer, men det store lokalt kulturhistoriske billede er siden forsvundet. Horne Efterskole renoverede i 2012 skolens hal, Højskolehallen, og siden har ingen kunnet finde maleriet. I forbindelse med udarbejdelsen af en oversigt over, hvor de enkelte billeder fra frisen i dag kan findes, svarede efterskolens advokat, Fredericia Advokaterne, på forespørgsel fra Hans Wendelboe Bøcher, i brev 16. december 2014, at billedet er "bortkommet"[2].

Lars Nielsen (1893-1965) påbegyndte sin serie af billeder, der beskriver Hirtshals Havns historie, på opfordring af ingeniøren bag Hirtshals Havn, Jørgen Fibiger, i 1930. De blev skabt direkte på de rå trævægge i byens nye auktionshal. For at sikre motiverne mod den salte luft, der på få år ville nedbryde billederne, brændte Lars Nielsen kløgtigt sine motiver med en loddekolbe, før han lagde farve på.

Da auktionshallen i 1966-67 skulle rives ned, blev de mange malerier taget ned. Først midt i 70'erne lykkedes det at finde tilstrækkelige midler til at restaurere malerierne, for siden at finde nye placeringer. Siden har de hængt spredt i den gamle Hirtshals Kommune; fire på havnekontoret, et på ældrecentret Lynggården. Også Hirtshalshallen, Horne Efterskole, Hotel Fyrklit, Fiskeriforeningen og flere andre har dele af den imponerende frise hængende eller stående i depot.

"Livets Træ" i spisesalen på Horne Ungdomsskole, ca. 2007.
"Livets Træ" Horne Ungdomsskole, ca. 1990.

Kaj Nørkjærs hovedværk forsvundet

Det er ikke ualmindeligt, at kunstværker sporløst forsvinder. Fx kom det i 2014 frem, at verdensberømte Prado Museum i Madrid ikke kan finde 885 værker. Bortkommet, som det hedder. Ligesom Statens Museum for Kunst i 2016 "manglede" 43 værker. Hvor værkerne forsvinder hen, vides ikke. Indenfor det seneste års tid er der hos Lauritz.com sat billeder til salg med stempler fra offentlige samlinger.

Men ikke kun Lars Nielsens frise er forsvundet fra Horne Efterskole. I 2010 savede håndværkede således et af maleren Kaj Nørkjærs hovedværker, 'Livets træ' fra 1981, til pindebrænde og kørte det væk. En brutal måde at behandle et kunstværk, finansieret gennem fonde og donationer og givet som en gave i forbindelse med skolens 90-årsdag i 1981.

Kaj Nørkjær (1916-99) læste teologi og blev i 1950 sognepræst i Karby på Mols. Først i 1970 kastede han sig ud i at blive fuldtidskunstner. Han har udført mere end 1.600 værker, og optaget i Weilbach.

Michael Kubaszewskis ketramikrelief på efterskolens gavl. Ca. 1992.
Michael Kubaszewskis keramikrelief på efterskolens gavl. Ca. 1992.

Kubaszewski væk

Den polske maler Michael Kubaszewski (1930-89) bosatte sig i Danmark i 1970. I 1972 arbejdede han på Horne Ungdomsskole, hvor han også boede mod at udsmykke gavlen uden for den nyopførte idrætshal.

Michael Kubaszewskis arbejder på sit relief i ungdomsskoles hal, 1970.
Da skolen i 2006 byggede en ny fløj blev Kubaszewskis gavl til murbrokker. Brutalt revet ned og fjernet. Et mindre keramisk værk af Kubaszewski, 'Kongen og dronningen', højde ca. 80 cm, fik at overleve på skolen; dog er den ene figur siden gået i stykker og bortskaffet. I lighed med Kaj Nørkjær står også Kubaszewski i Weilbach.

Eksterne referencer

Kaj Nørkjær i Weilbach, besøgt 14. juni 2020.
Michael Kubaszewski i Weilback, besøgt 14. juni 2020.
Hvem har fjernet Lars Nielsens store maleri?, Kunstnyt.dk, 13. januar 2014, besøgt 18. februar 2021.