Margrethe Gaardboe

Fra Wiki Horne
Skift til: Navigation, Søgning
Margrethe Gaardboe
Margrethe Gaardboe (f. 5. december 1828, Horneterp, Horne. d. 7. april 1909 i Horne). Gift 11. maj 1852 med Thomas Gaardboe (f. 8. marts 1832, Horneterp, Horne), der under fiskeri druknede på sin fødselsdag i 1878.

Før 1890 havde Hirtshals fiskerby ingen redningsstation, og adskillige fiskere var, som Margrethe Gaardboes mand, omkommet på søen. I et brev til Danmarks Dronning Louise, fortalte Margrethe Gaardboe om, hvorledes hun i lange tider havde gået langs stranden og ledt efter sin mands lig, der først drev i land længe efter at han var omkommet på havet - og om hvordan hun ligesom de andre kvinder var bekymret for sine mandlige slægtninge, hver gang der var uroligt vejr, fordi der ikke fandtes en redningsbåd i byen. Hun sluttede med at appellere til dronningen, og bad hende gøre sin indflydelse gældende, så kvinderne måtte få deres ønske opfyldt. Brevet var vedlagt intet mindre end 140 underskrifter fra Kvinder i Lilleheden, som Hirtshals hed dengang.

Det håndskrevne svar fra Dronning Louises Kabinetsekretær til Margrethe Gaardboe
Hirtshals Redningsstation åbnede 1890
Hirtshals Redningsstations redningsbåd Margrethe Gaardboe


Brevet til Dronning Louise

Brevet og de mange underskrifter må have gjort indtryk på Dronning Louise. Kort efter skrev Dronningens sekretær til Margrethe Gaardboe:

Hendes Majestæt Dronningens Cabinetssekretær.
Til Margrethe Christens datter. Enke efter Thomas Petersen Gaardbo af Horne Terp. Hirtshals.
Ifølge Hendes Majestæt Dronningens allerhøjeste Befaling kan jeg herved meddele Dem, at Hendes Majestæt, som fuldtvel forstaar det berettigede i det af Dem i Deres allerunderdanigste Henvendelse af 28 februar d. A. udtalte Ønske, og som har følt Glæde ved den Hengivenhed for og Tillid til Allerhøjstsamme, hvilken De har givet Udtryk i Skrivelsen, gjennem Hans Excellence Indenrigsministeren har udvirket Opfyldelsen af Deres og Medunderskriveres Andragende om Stationeringen af en Redningsbaad ved Hirtshals.
Ifølge allerhøjeste Befaling. S. Hennings.

Allerede 1. oktober 1890 stod en redningsstation klar, cirka 100 meter nordvest for Hirtshals Kro. Redningsbåden kom 1. oktober samme år.


Efter Margrethes død

Margrethe Gardboes gravsten på Horne Kirkegård, november 2015. Foto: Hans Wendelboe Bøcher
At Margrethe Gaardboe har haft mange savn er hævet over enhver tvivl. Efter hendes død i 1909 skrev Vendsyssel Tidende en lang nekrolog:

Forledes jordedes på Horne Kirkegaard under Deltagelse fra Slægt og Venner Enken efter Fisker Thomas Pedersen Gaardbo. Hun blev 80 Aar gammel og havde sikkert prøvet mere end de fleste andre, idet hendes Liv havde været særdeles rigt paa Modgang og Sorg, der brød ind over hende lig Braadsøer. I 1878 mistede hun sin nabo. Havet tog ham, som det har taget saa mange andre. Han var en af de seks fiskere, der i 1878 på Hjemvejen fra Skagen til Hirtshals overfaldtes af en vældig Nordøststorm og på én nær, Fiskehandler Chr. Løth, druknede ud for Hirtshals Fyr for Øjnene af Kammeraterne, der uden at kunne yde den mindste Hjælp stod inde paa Stranden i Fortvivlelse. For 20 Aar siden havde Margrethe Christensdatter den tunge Sorg at miste sin [næst]ældste Søn, der omkom ved en Oversvømmelse i Sydstaterne, hvortil han var rejst. Det var for den gamle Mo'r et tungt Slag, men Skæbnen havde mere Sorg i Gem til hende endnu. I 1890 tog hendes yngste Søn, der var opkaldt efter Faderen, hyre med Fuldrigger, hjemmehørende i Hamborg. Den skulle afgaa til Sydamerika, men forsvandt på Rejsen sporløst med en Besætning paa 32 Mand. Et Rygte fortalte senere, at Skibet var set i Brand i Biscayabugten, men aldrig siden hørte man det mindste til Skib eller Besætning. Som man kan forstaa, var dette Tab for den aldrende kvinde ikke mindre tungt end det første, og dog skulle Havet bringe hende endnu mere Sorg. En af hendes Brødre forliste nemlig paa Sydhavsøerne og blev sammen med en del andre Sømænd taget til fange af Kannibaler. Det lykkedes ham dog ved en ung Piges Hjælp at undslippe fra Øen og omsider komme ombord i et Skiv hjemad. Men kort efter tog Havet ogsaa ham. (uddrag)

Margrethe Gaardboe ligger begravet i det sydøstlige hjørne af kirkegården ved Horne Kirke. En lille, mørk sten markerer hendes grav.


Til minde om Margrethe Gaardboe er en af Hirtshals Redningsstations redningsbåde opkaldt 'Margrethe Gaardboe'. Den nuværende redningsstation blev taget i brug i 1984 Og total renoveret i 2009.


Eksterne kilder og henvisninger

Margrethe Gaardboes grav på Horne Kirkegård
Peder Toft Andersens hjemmeside om Redningsstationen i Hirtshals.