Povl Erling Rasmusen

Fra Wiki Horne
Skift til: Navigation, Søgning
Poul Erik Rasmussen
Poul Erik Rasmussen (f. 18. oktober 1912 på Frederiksberg). Afløste 30. januar 1964 Johannes Vilhelm Bitsch som præst ved Horne Kirke (indsat 8. marts 1964 af Provst Søe, Hjørring). Afløstes i stillingen 1. december 1979 af Svend Erik Jensen.

Søn af marineingeniør Peter Georg Rasmussen og hustru Karen Laurine Augusta Jensen. Student 1932, teologisk embedseksamen 28. juli 1939. Ordineret i Københavns Domkirke 15. september 1939, herefter sognepræst i Vindeby på Lolland.

Povl Erling Rasmussen var gift med Karen Marie Lund (f. 16. februar 1918 på Frederiksberg), datter af hovedkasserer i Danmarks Nationalbank, Hans Alfred Lund og hustru Wilma Marie Dons Bech.)

Ved indsættelsen i Horne Kirke talte Povl Erling Rasmussen over teksten til midfaste søndag, Johs. 6,35-51. Da Horne Præstegård var under renovering ved indsættelsen, boede familien en overgang i lejet bolig i Asdal.

Povl Erling Rasmussen var i en årrække under sit embede i Horne leder af den lokale Sudankreds.

Povl Erling Rasmussen flyttede efter embedet i Horne og Asdal til Holstebro. Vendsyssel Tidende skrev 27. november 1979: Både i Horne og Asdal har man sat pris på Pastor Rasmussen for hans jævne og ligefremme væsen. Mange har været glade for hans gudstjenester, som altid har været flittigt besøgt. I sin forkyndelse har han ikke ønsket at ridde teologiske kæpheste, men prædiket det kristne evangelium klart og direkte. Pastor Rasmussen, der er en beskeden og selvudslettende mand, har udtrykkeligt ønsket, at familiens afrejse fra sognet skulle foregå i ubemærkethed, og selv om både sogn og menighedsråd gerne havde sagt farvel ved en festlig sammenkomst, vil man naturligvis ikke trodse præstefamiliens ønske.

Povl Erling Rasmussen holdt sin afskedsprædiken i Horne Kirke søndag den 25. november 1979. Han afløstes af vikarpræst Thomas Hansgaard, Bjergby.

Eksterne kilder og referefencer

Povl Erik Rasmussens liv og virke i Horne], besøgt 20. oktober 2020.