Søren Olesen

Fra Wiki Horne
Skift til: Navigation, Søgning
Søren Olesen
Søren Olesen med familien, ca. 1920. Den ældste søn, Jacob Olesen, blev senere borgmester i Hirtshals.
Søren Olesen (f. 27. september 1891 i Giver Sogn, Aars, Vesthimmerland - d. 29. august 1973 i Hirtshals, begravet i Hirtshals), forstander ved Horne Højskole 1918-1929. Gift med lærerinde ved højskolen Martha Christensen.

Forældre: Gårdejer Jakob Olesen (1860-1939) og Mette Marie Christiansen (1868-1906). Gift 30. juli 1917 med Martha Christine Ulrikka Maria Christensen, f. 4. juli 1886 i København, d. 31.7.1979 i Tornby Sogn, Hirtshals, d. af førstelærer Jørgen Christensen (d. 1929) og Anna Maria Jensine Dorothea Schepler (1862-1943).

Søren Olsesen blev uddannet som lærer med eksamen i 1913. Fik i 1916 ansættelse på Horne Højskole, og var dens forstander 1919-1929. Han virkede herefter som kommunelærer i Hirtshals til 1957, fra 1952 som viceskoleinspektør.

I egnens offentlige liv deltog han som medlem af Horne-Asdal Sogneråd 1929-43 og 1950-54, og var formand for menighedsrådet 1930-45. En kortere periode var han medlem af bestyrelsen for Hjørring-Hirtshals private jernbane.

Hans betydeligste lokale indsats var oprettelsen af Hirtshals Sparekasse, i hvis bestyrelse han sad 1927-37 og hvis direktion han derefter var medlem af til 1957.

Politisk karriere

Regeringen H. C. Hansen II, 1957-1960. Indenrigsminister Søren Olsen ses nederst til højre.
Søren Olesen var tidligt politisk interesseret og blev grebet af Henry Georges ideer om grundskyld og frihandel. Han deltog i organisationsarbejdet for Retsforbundet i Vendsyssel og var fra folketingsvalget 1932 partiets kandidat i Hjørring amt. 1945-1947 og 1953-1960 var han indvalgt i folketinget og sad i forfatningskommissionerne af 1946 og 1948, grundskylds-kommissionen af 1948 og folkeforsikringskommissionen af 1953.

Sammen med dette partis frontfigurer, Viggo Starcke og Oluf Pedersen blev den relativt ukendte vendelbo udnævnt til Indenrigsminister i H.C. Hansens Trekantsregering i 1957. Men som medlem af et lille parti havde Søren Olesen i Folketinget haft talrige ordførerskaber, der havde givet ham en ganske alsidig viden og havde som den eneste af disse tre ministre deltaget i kommunalpolitik og var dermed en nærliggende kandidat til posten.

Blandt Søren Olesens væsentligste lovinitiativer var indførelsen af personfradrag ved beregning af kommunal skat, ophævelse af erhvervsskatten der svaredes til erhvervskommunen af dem der havde anden opholdskommune samt indførelse af betegnelsen statshospital i stedet for sindssygeanstalt og oprettelse af statshospitaler i Hillerød, Odense og Hjørring.

Da Retsforbundet gled ud af Folketinget ved valget i 1960, trak Søren Olesen sig tilbage fra politik.

Eksterne kilder og henvisninger

Søren Olsen, Den store Danske, besøgt 16. oktober 2015