Stendyssevej

Fra Wiki Horne
Skift til: Navigation, Søgning
Stendyssevej, 2015, set mod vest fra nr. 15.
Krydset Stendyssevej, Kringelhøjvej, Tornbyvej og Højrupvej, 1987
Stendyssevej, 1930, set mod vest fra nr. 27.
Stendyssevej, 1910, set mod øst. Fra venstre mod højre: Søndre Mølle, købmand Niels Krags hus, brevsamlingsstedet (Stendyssevej 44) og købmand Nielsens hus
Lave målebordsblade 1928-1940. Bemærk Langdyssens angivelse.

Stendyssevej, hovedfærdelsåre gennem Horne, fra motorvejsrundkørslen (E39) i øst til Tornbyvej i vest, opkaldet efter områdets mange stendysser.

På målebordsblad fra 1960 er angivet en forhøjning, der hedder 'Stendyssen. Denne stendysse har været en langdysse, 75 meter lang og 12 meter bred, dateret 3950-2801 f.Kr. [Kulturarv.dk] Dyssen er sløjfet 1878-1879. Gården Stendyssen ligger i dag på stedet. Men også andre steder langs den nuværende Stendyssevej og dens fortsættelse, Tornbyvej, mod hovedvejen mod vest, har ligger og ligger endnu adskillige gravhøje og stendysser.

Rundkørslen, set fra syd. Foto: Jan Bruun Pedersen 2024
Vejsløjfe ud for Horne Skole
Ud for Horne Skole blev i foråret 2000 (indvielse 1. maj 2000) etableret en såkaldt vejsløjfe. Ved at inddrage del af marken på den nordlige side af vejen skabtes en lomme med parkeringspladser og helleanlæg, som nødvendiggør, at bilister sagtner farten omkring skolen. Hirtshals Entreprenørforretning stod for etableringen. Projektet kostede 540.000 kroner, inklusiv udgifter til grundkøb, landmåler og gartner.


Ejendomme

Stendyssevej 1, matr.nr. 6g, Horne By, Horne
Stendyssevej 6A
Stendyssevej 6B
Stendyssevej 8A
Stendyssevej 8B
Stendyssevej 9, matr.nr. 8cy, Horne By, Horne
Stendyssevej 10A
Stendyssevej 10B
Stendyssevej 11
Stendyssevej 12A
Stendyssevej 12B
Stendyssevej 13
Stendyssevej 14A
Stendyssevej 14B
Stendyssevej 15
Stendyssevej 16
Stendyssevej 17
Stendyssevej 18
Stendyssevej 18A
Stendyssevej 19
Stendyssevej 20
Stendyssevej 20B
Stendyssevej 22, matr.nr. 15c, Horne By, Horne, opført 2015-16
Stendyssevej 24
Stendyssevej 25
Stendyssevej 26
Stendyssevej 26B
Stendyssevej 27
Stendyssevej 28
Stendyssevej 28B
Stendyssevej 29
Stendyssevej 30
Stendyssevej 31
Stendyssevej 32
Stendyssevej 33
Stendyssevej 34
Stendyssevej 35
Stendyssevej 36
Stendyssevej 38
Stendyssevej 40
Stendyssevej 41
Stendyssevej 42
Stendyssevej 43
Stendyssevej 44
Stendyssevej 45
Stendyssevej 46
Stendyssevej 47
Stendyssevej 48
Stendyssevej 49
Stendyssevej 50
Stendyssevej 51
Stendyssevej 52
Stendyssevej 53
Stendyssevej 54
Stendyssevej 55
Stendyssevej 56
Stendyssevej 57
Stendyssevej 58
Stendyssevej 60
Stendyssevej 62
Stendyssevej 63
Stendyssevej 64
Stendyssevej 65
Stendyssevej 66
Stendyssevej 67
Stendyssevej 68
Stendyssevej 69
Stendyssevej 70
Stendyssevej 71
Stendyssevej 72
Stendyssevej 73
Stendyssevej 74
Stendyssevej 75, Østervang
Stendyssevej 76, Stendyssen, Stendyssehøj
Stendyssevej 76A
Stendyssevej 77, Bakken
Stendyssevej 78, Kæmpestenen
Stendyssevej 80A, Horne Skole
Stendyssevej 80B, Spejderhuset
Stendyssevej 80C
Stendyssevej 80D, "Passeren"
Stendyssevej 80E, "Passeren"
Stendyssevej 80F, Stendyssehallen
Stendyssevej 82
Stendyssevej 82B
Stendyssevej 84

Eksterne kilder og henvisninger

Bent Schibsbye: Stendyssevej trafiksikres ved Horne-Asdal Skole, Nordjyske Stiftstidende 23. januar 2000, 2. sektion, side 7