Knud Christensen Schyth

Fra Wiki Horne
Skift til: Navigation, Søgning

Knud Christensen Schyth (f. ca. 1650 på Stubbergaard, d. 1. februar 1713 i Horne), kaldet til præst i Horne og Asdal 1688.

Efter at have været rektor og residerende kapellan til St. Hans og St. Olaj embede i Hjørring siden 1674 kaldedes han til Horne Kirke 14. januar 1688, efter forgængeren Christen Christensen Sæbys død.

Gift første gang med enke efter rådmand Peder Nielsen Bech, Hjørring, [[Margrethe Nielsdatter Bech (d. 1681). 25. september ægtede han Anna Lauritsdatter i Borup.

Knud Christensen Schyths epitafium hang i mange år over degnestolen i Horne Kirke, men er nu nedtaget.

Han efterfulgtes i embedet af Peder Jacob Mathiesen Hviid.